Profesori Itineranti si de sprijin

Pagina creată pentru profesionisti care activează în domeniul educației speciale, dar si pentru cadrele didactice din scolile integratoare

** Asociaţia şcolară <HELP POINT<

pe 29 martie 2013

Şcoala Gimnazială Specială nr.1 a înfiintat asociaţia parinţilor , HELP POINT..  Asociaţia<, HELP POINT, > are personalitate juridică de drept privat de naţionalitate română, fără scop patrimonial, fiind organizată şi îndeplinindu-şi activitatea în conformitate cu legislaţia română în vigoare, precum şi cu prevederile prezentului Act Constitutiv (denumit în continuare “Actul Constitutiv”),  sediul asociaţiei este în mun. Ploieşti, str.Fagaraş nr.1, jud. Prahova.

Asociaţia are ca scop susţinerea dezvoltării persoanelor cu dizabilităţi, a tuturor celorlalte categorii de persoane cu nevoi speciale, dar şi a copiilor şi tinerilor defavorizaţi, aflaţi în familii, în centrele de plasamnet ori azile publice sau private, a familiilor lor şi aparţinătorilor; integrarea educaţională, social-economică şi culturală; efectuarea demersurilor de creare a unor servicii corespunzătoarecare să le permită atingerea potenţialului lor maxim într-o societate care să-i accepte, respecte şi aprecieze. . În acest sens asociaţia îşi propune să militeze în vederea realizării următoarelor obiective:

 • evaluare, intervenţie, si consiliere psihologica pentru copii si familiile acestora;
 • acordarea de suport moral si financiar copiilor si familiilor acestora;
 • preventia apariţiei diferitelor afecţiuni si tulburari psihice la copii prin informarea comunitatii cu privire la cauzele declanşatoare;
 • depistarea in timp util a diferitelor afecţiuni psihice la copii si indrumarea parinţilor catre institutii care acorda ajutor specializat;
 • promovarea unei vieţi sanatoase prin suport afectiv, stabilitate, moralitate in viaţa familiala si sociala;
 • organizarea de evenimente de loisir, simpozioane si prelegeri, editarea de brosuri informaţionale si educative, cu scopul de a promova sanatatea mintala a copilului;
 • intocmirea de planuri personalizate de intervenţie pentru copii cu dizabilitaţi , tulburari de comportament, dependenţa de droguri, etc;
 • instruirea personalului dedicat lucrului cu copii cu dizabilitaţi, căt şi a parinţilor acestora;
 • organizarea de grupuri de suport pentru parinţii copiilor;
 • colaborarea cu instituţii ale statului  precum si instituţii private;
 • alte mijloace de acţiune în legătură cu scopul Asociatiei
 •  facilitarea integrării copilului cu sindrom Down si autism  în grădiniţe şi şcoli;
 • facilitarea accesului copilului cu sindrom Down, Autism dar şi cu alte dizabilităţi, la studiul unui instrument muzical, al unei forme de arte plastice, etc., sub coordonarea unui profesor de arte, în veerea dezvoltării talentului nativ;
 • crearea unui centru de terapie prin artă pentru persoanele cu sindrom Down , Autism dar şi cu alte dizabilităţi, în vederea ameliorării dizabilităţii;
 • promovarea prin expoziţii a talentului copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi;
 • elaborarea şi implementarea de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile în scopul dezvoltării şi integrării în societate a persoanelor cu dizabilităţi;
 • atragerea de fonduri (cofinanţări, respectiv finanţări) ale reprezentanţilor statului român, pentru realizarea dezvoltării şi integrării persoanelor cu dizabilităţi;
 • sprijinirea asociaţiei de către alte entităţi, inclusiv persoane fizice, prin donaţii, în scopul dezvoltării fizice, neuropsihice a persoanelor cu dizabilităţi;
 • infiinţarea unui centru de zi pentru copii neinstituţionalizaţi, care nu pot fi integraţi într-o formă de învăţământ;
 • infiinţarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi, unde să poată beneficia de stimularea abilităţilor fiecărui individ, unde să socializeze şi să depaşească condiţia de persoană cu dizabilităţi de orice natură, fizică, psihică, autism, sindrom down, etc.;
 • construirea unui centru rezidenţial, pentru persoanele cu dizabilităţi, prin elaborarea de proiecte finanţate din fonduri nerambursabile;
 • sprijinirea diagnosticarii şi tratamentului copiilor cu dizabilităţi fizice şi neuropsihice, sindrom down, autism, boli rare etc.;
 • acordarea de servicii medicale de specialitate prin cabinete medicale (logopedie, psihologie, terapie educaţională, kinetoterapie, etc.) sau  alte unităţi medicale (spitale, centre medicale de recuperare etc.) organizate conform legii;
 •   crearea unui parc al copiilor integrativ, cu echipamente speciale destinate copiilor cu handicap locomotor;
 •   traducerea de cărţi de specialitate destinate părinţilor şi terapeuţilor care lucrează cu copiii cu sindrom Down  şi autism
 •  consiliere şi ajutor pentru părinţii copiilor cu boli cardiovasculare;
 • sprijinirea diagnosticarii şi tratamentului copiilor cu malformaţii congenitale cardiace şi alte boli cardiovasculare;
 • sprijinirea tratamentului în străinătate al copiilor cu malformaţii complexe, ce nu pot fi rezolvate în ţară;
 • promovarea diagnosticarii antenatal al malformaţiilor congenitale;

susţinerea dezvoltării cardiologiei pediatrice şi chirurgiei cardiovasculare pediatrice;

sprijinirea formării speciaţiştilor în ecografie cardiacă şi fetaşă, cardiologie pediatrică, chirurgie cardiovasculară pediatrică şi alte specialităţi conexe;

 • colaborarea cu alte organizaţii neguvernamentale, fundaţii, asociaţii din ţară şi străinătate, cu spitale, clinici şi cabinete medicale, ce au preocupări în aceleaşi domenii;
 • colaborarea cu organizaţii guvernamentale ce au preocupări în aceleaşi domenii, precum şi cu alte organe ale administraţiei centrale sau locale în vederea obţinerii de sprijin şi finanţare în promovarea şi realizarea scopului asociaţiei;
 • organizarea unor acţiuni de promovare a scopului şi obiectivelor asociaţiei şi strângerea de fonduri, precum mese rotunde pe teme privind cardiologia pediatrică şi chirurgia cardiovasculară pediatrică atât cu specialiştii în domeniu cât şi pentru informarea populaţiei, manifestări ştiinţifice sau de promovare a ştiinţei, acţiuni culturale şi de divertisment, publicaţii, etc.;
 • acordarea de sevicii medicale de specialitate prin cabinete medicale sau alte unităţi organizate conform legii.

În îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei aceasta va fi îndreptăţită:

 • să colaboreze cu instituţii guvernamentale şi non-guvernamentale în probleme legate de obiectivele Asociaţiei şi să iniţieze activităţi permise de lege, în concordanţă cu prezentul Statut;
 • să iniţieze şi să organizeze programe având legătură cu scopurile Asociaţiei, cu participarea unor specialişti precum şi a oricăror alte persoane din ţară şi din străinătate. Aceste persoane care participă la programele organizate de Asociaţie îşi desfăşoară activitatea potrivit legii, pe bază de voluntariat sau vor fi remunerate;
 • să coopereze cu organizaţii internaţionale, având scop şi obiective similare cu cele ale Asociaţiei în vederea derulării programelor iniţiate şi organizate de Asociaţie;
 • să cumpere, să închirieze sau să dispună de proprietăţi imobiliare sau mobiliare necesare pentru a desfăşura activităţile Asociaţiei; să semneze contracte şi alte acte juridice, să desfăşoare orice alte activităţi necesare, conexe celor principale, permise de lege pentru îndeplinirea scopurilor Asociaţiei (incluzând, fără a se limita la deschiderea şi lichidarea de conturi bancare);
 • să solicite şi să primească asistenţa materială de la persoane interesate şi să dirijeze şi administreze fondurile obţinute din contribuţii voluntare;
 • să publice sau să primească publicaţii sau alte materiale care pot fi necesare în realizarea scopurilor propuse.

Fondatorii :  INSPECTOR INVATAMANT SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT : PROF. GOCIU CLAUDIA

                   DIRECTOR.PROF. DEDIU CORNELIA

                                       PROF. DICKEMANN-IONITA GEORGETA

                                      PARINTE – DRAGOMIR DIANA

Material propus de  prof.  logoped : Dickemann – Ioniţă Georgeta


%d blogeri au apreciat: